Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu – Cập nhật dữ liệu sản xuất, cung, cầu, điểm bán toàn miền Bắc

Sản xuất nông nghiệp của các tỉnh phía Bắc đang diễn ra theo kế hoạch thời vụ với khả năng đáp ứng nhu cầu lương thực trong tỉnh và cung cấp cho các địa phương khác. Tuy nhiên, việc lưu thông và tiêu thụ nông sản đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, cần phải được tháo gỡ kịp thời. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ nối về việc xây dựng cơ sở dữ liệu cung ứng tiêu thụ nông sản miền Bắc. Cụ thể sẽ như thế nào mời các bạn tham khảo trong bài viết bên dưới nhé.

Xây dựng hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu cung cầu nông sản khu vực phía Bắc

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Xây dựng hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu cung cầu nông sản khu vực phía Bắc. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc tiêu thụ, sản xuất tại các địa phương đang có nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ. Có thể làm đứt gãy những chuỗi sản xuất nông sản. Do đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu cung cầu nông sản khu vực phía Bắc, cập nhật dữ liệu sản xuất, cung, cầu, điểm bán toàn miền Bắc.

Kết nối cung cầu giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp ở phía Bắc. Đến nay đã có 13 trong tổng số 31 địa phương khu vực phía Bắc cử đầu mối phối hợp với Tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cung cấp danh sách 1.334 các đầu mối cung ứng nông sản.

Hội nghị xây dưng cơ sở dữ liệu nông nghiệp
Hội nghị chuyển đổi số về việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong ngành nông sản

Thông tin số lượng các đầu mối cung ứng nông sản

Cụ thể, về lúa gạo có 128 đầu mối; rau củ quả là 209 đầu mối; thịt, trứng gia cầm là 252 đầu mối; thủy hải sản là 660 đầu mối; sản phẩm chế biến đông lạnh 32 đầu mối và thực phẩm tổng hợp là 53 đầu mối. Chỉ tính riêng tại địa bàn Hà Nội đã có 144 chuỗi cung ứng nông sản an toàn.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản cho biết “Cục đang phối hợp với các chuyên gia của Hội đồng Khoa học hợp tác xã “Nông nghiệp Số: xây dựng hình thành Hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu cung cầu nông sản khu vực phía Bắc. Cập nhật dữ liệu sản xuất, cung, cầu, điểm bán toàn miền Bắc.

Tổ công tác đang hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu của các địa phương phía Bắc và sẽ xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phê duyệt trong tháng 8. Trước khi triển khai chính thức xuống các địa phương. Đây là nền tảng trong chuyển đổi số nông nghiệp. Gắn quản trị sản xuất với thị trường tiêu thụ nông sản”.

Nguyễn Quốc Toản
Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản

Lời kết

Theo đó, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam đã phối hợp, cung cấp thông tin. Và giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu thu mua, phân phối, tiêu thụ hàng hóa nông sản.

Để phát huy nguồn lực chung và tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản sẽ phối hợp Sở NN và PTNT và Sở Công thương Hà Nội để thống nhất các cơ sở dữ liệu từ địa phương. Xây dựng một hệ thống chung điều hành thống nhất. Từ đó hỗ trợ kết nối cung – cầu giữa bên bán và bên mua. Tạo điều kiện tốt nhất, nhanh nhất tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19.