Phó Thủ tướng phê duyệt dự án 105 triệu USD tại Hưng Yên

Dự án Khu công nghiệp số 5 do Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ làm chủ đầu tư có diện tích khoảng 192,64 ha. Có tổng vốn đầu tư khoảng 2.385 tỷ đồng (tương đương khoảng 105 triệu USD). Địa bàn thực hiện dự án tại xã Xuân Trúc, xã Quang Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Đàn, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thời gian hoạt động của dự án là trong vòng khoảng 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận chủ đầu tư.

Trong tương gần thì có thể nói Hưng Yên sắp được đầu tư với số tiền ban đầu lên đến 105 triệu. Đây được xem là một trong những dự án lớn thuộc khu vực tỉnh Hưng Yên. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn dự án 105 triệu USD này trong bài viết bên dưới nhé.

Hưng Yên sắp có khu công nghiệp 105 triệu USD

Khu công nghiệp số 5 tại tỉnh Hưng Yên có tổng vốn đầu tư 2.385 tỷ đồng. Do Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định. Là chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, tỉnh Hưng Yên.

Dự án có quy mô 192,64 ha được thực hiện tại xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Với tổng vốn đầu tư 2.385 tỷ đồng (tương đương khoảng 105 triệu USD).

Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

khu công nghiệp 105 triệu USD
Hưng Yên sắp có khu công nghiệp 105 triệu USD

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án. UBND tỉnh Hưng Yên bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo. Các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật. Triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kế hoạch đầu tư và sử dụng

Kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất. Bảo đảm điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện dự án. Theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan. Cập nhật vị trí và diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp số 5. Vào quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030. Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch.

Tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. Bảo đảm không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải theo đúng tiến độ cam kết

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ (nhà đầu tư). Phải bảo đảm góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa. Để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất trồng lúa…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải theo đúng tiến độ cam kết
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Thời gian qua, Hưng Yên có thêm khu công nghiệp Kim Động tại các xã Chính Nghĩa, Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động được duyệt quy hoạch 1/500. Diện tích 100 ha do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK làm chủ đầu tư.

Tập đoàn Ecopark cùng 4 doanh nghiệp Hàn Quốc. Cũng tham gia đầu tư vào khu công nghiệp sạch tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, diện tích 143 ha. Bên cạnh đó, Tập đoàn Hòa Phát được duyệt thành lập Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng. Diện tích 92,5 ha với vốn đầu tư 1.082 tỷ đồng tại xã Minh Hải, Lạc Hồng, huyện Văn Lâm và phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào.

Lời kết

Việc thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất. Chuyển mục đích sử dụng đất cần phù hợp với các văn bản được cấp có thẩm quyền. Nhà đầu tư dự án cần đảm bảo đáp ứng các điều kiện về thuê đất. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện dự án. Buộc phải theo quy định của pháp luật về đất đai.