Quyền lợi của thẻ BHYT 5 năm là gì?

Quyền lợi đối với người tham gia BHYT như thế nào là mối quan tâm của nhiều người hiện nay. Hiện tại thì các loại bảo hiểm đều sẽ đảm bảo cho người dân một số quyền lợi khi tham gia và BHYT cũng không phải là ngoại lệ. Loại BHYT hiện nay đã phân thành một số loại riêng biệt phục vụ cho một số đối tượng và nhu cầu riêng. Trong đó, thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liền mới được đưa ra khiến nhiều người thắc mắc về những quyền hạn mà nó mang lại. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay về quyền lợi của người tham gia thẻ bảo hiểm y tế BHYT 5 năm liền trong bài viết bên dưới nhé.

Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liền là gì?

Thẻ BHYT 5 năm
Thẻ bảo hiểm ghi thêm dòng “Thời điểm đủ 5 năm liên tục…”

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định từ 01/01/2016 thẻ BHYT cấp cho người tham gia Bảo hiểm y tế. Sẽ phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó. Tối đa là 60 tháng ( 5 năm). Theo quy định tại Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 1313/QĐ-BHXH. Về việc ban hành mẫu thẻ BHYT. Thì “Thời điểm đủ 05 năm liên tục:…”. Được in phía cuối thẻ BHYT. Dành cho những đối tượng đã nộp BHYT 5 năm liên tục. giúp người tham gia BHYT. Và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng BHYT.

Đối với những người tham gia chưa nộp BHYT 5 năm liên tục. Thì trên thẻ BHYT sẽ không được in dòng chữ này. Tức là người tham gia BHYT phải đóng đủ 5 năm liên tục; không gián đoạn theo quy định. Thì trên thẻ BHYT mới có dòng chữ xác định thời gian đủ 5 năm liên tục. Bạn đọc Nguyễn Văn Tâm hỏi: Thẻ bảo hiểm y tế tôi mua 5 năm liền, có quyền lợi gì?

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau: Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014. Thì người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Khi đã đóng BHYT đủ 05 năm liên tục. Và có “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”. Để hiểu được ‘Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm’ là gì? Người tham gia nên hiểu về nguyên tắc “cùng chi trả tiền khám chữa bệnh”. Có nghĩa là bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành chi trả một phần. Và người khám chữa bệnh cũng sẽ phải chi trả một phần.

Người đi khám chữa bệnh
Người đi khám chữa bệnh có BHYT 5 năm theo quy định có quyền lợi gì?

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.