Thời điểm tham gia BHYT 5 năm liên tục dựa trên cơ sở nào để xác định?

Bảo hiểm y tế trong bất cứ thời điểm nào cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của mỗi công dân. Hiện tại, việc đóng bảo hiểm y tế gần như là bắt buộc ở mọi cơ quan, trường học nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Hiện nay, việc tham gia đóng bảo hiểm y tế đã có nhiều thay đổi về quy định khiến nhiều người thắc mắc. Một trong số đó phải kể đến thời gian tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục trở lên là như thế nào. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay về cơ sở xác định thời gian đóng BHYT 5 năm trong bài viết bên dưới nhé.

Câu hỏi bạn đọc về việc tham gia BHYT liên tục từ 5 năm

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến thời gian tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục trở lên. Đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia BHYT liên tục từ năm 1.6.1998 đến tháng 3.2019. Sau thời gian đó vì lý do gia đình. Tôi không tiếp tục đi làm. Và có hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cùng thẻ BHYT từ bảo hiểm xã hội địa phương. Đến tháng 3 năm 2020. Tôi đi làm trở lại và công ty này đã đăng ký thẻ BHYT mới cho tôi.

Người lao động tham gia BHYT
Bàn đăng ký tham gia BHYT

Đến tháng 9.2020, tôi chuyển công ty mới. Và đến tháng 11.2020, công ty mới đăng ký thẻ bảo hiểm mới cho tôi. Tuy vậy, trong thẻ BHYT này. Tôi thấy dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: từ 1.5.2025”. Vậy thời gian tôi đóng BHYT liên tục cả một khoảng thời gian rất dài 21 năm từ 1998 đến 2019 có ý nghĩa như thế nào. Đặc biệt tôi vẫn có BHYT do BHXH cấp khi nhận trợ cấp thất nghiệp? Khoảng thời gian này có được tính vào tiêu chí “Tham gia bảo hiểm đủ 5 năm liên tục hay không”?

Câu trả lời về việc đóng bảo hiểm y tế 5 năm từ chuyên gia

Bạn đọc không cung cấp rõ thông tin về nghề nghiệp. Cùng những tiêu chí khác. Nên chúng tôi không có cơ sở. Để trả lời cụ thể cho bạn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin về chính sách để bạn được biết và áp dụng cho trường hợp của bạn: Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 quy định chi tiết. Và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật BHYT. Tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định nêu trên quy định:

Quy định của Luật BHYT về việc áp dụng bảo hiểm 5 năm

Thời gian tham gia BHYt 5 năm liên tục trở lên. Đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước. Trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia BHYT.

Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài.Thì thời gian đã tham gia BHYT. Trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia BHYT. Nếu tham gia BHYT khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm. Thì thời gian đã tham gia BHYT trước đó được tính là thời gian đã tham gia BHYT.

Thẻ BHYT 5 năm
Thời gian tham gia BHYT 5 năm

Đối tượng đặc biệt về việc đóng BHYT

Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 của Luật BHYT: sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan; hạ sỹ quan chuyên môn; kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân.

Đối tượng này cũng bao gồm người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an; khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc. Nếu thời gian học tập, công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia BHYT. Thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Như vậy, tùy theo nghề nghiệp cụ thể của bạn đọc đưa ra câu hỏi này là gì thì luật BHYT sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện để xét thời điểm tham gia BHYT 5 năm.