Một số lưu ý cho NLĐ khi đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

Lương hưu – hưu trí là một trong những chế độ an sinh dành cho những người lao động lớn tuổi. Thực tế lương hưu được xem là sự bảo đảm về tài chính cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện về tuổi và thời gian tham gia sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, không ít người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia BHXH chưa đủ. Vậy người lao động có thể đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu được không? Hãy cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để hiểu thêm về vấn đề này.

Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội được chia thành hai loại khác nhau

Bảo hiểm xã hội bao gồm hai loại là:

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu trong trường hợp nào?

Pháp luật về BHXH cho phép người lao động hoặc người tham gia BHXH tự nguyện đóng ngay BHXH còn lại một lần cho đủ tuổi và đủ năm công tác để được nghỉ hưu sớm. Theo đó, NLĐ có quyền chọn đóng BHXH một lần cho thời gian còn thiếu theo quy định sau:

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Theo khoản 6 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) còn thiếu tối đa 6 tháng, người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động hàng tháng theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, nếu người lao động đã đủ tuổi về hưu và còn thiếu tối đa 6 tháng thì được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu. Trường hợp còn thiếu nhiều hơn 6 tháng, người lao động có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Trường hợp thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng)

  • NLĐ được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Điều kiện là NLĐ tham gia BHXH đã đủ tuổi để hưởng lương hưu theo quy định.
  • Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu. Áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.
  • NLĐ tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định trên. Để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm

Trường hợp thời gian đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm

Theo Khoản 2 Điều 6, Điều 9, Khoản 4 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015:

NLĐ có thể chọn tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức đóng theo quy định. Đến khi thời gian còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Cụ thể, NLĐ có thể chọn một trong các phương thức đóng BHXH tự nguyện sau đây:

  • Đóng hằng tháng;
  • Đóng 03 tháng một lần;
  • Đóng 06 tháng một lần;
  • Đóng 12 tháng một lần;
  • Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

Kết luận

Bảo hiểm xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đời sống và hiệu quả làm việc đối với người lao động. Người lao động có quyền chọn đóng BHXH một lần để được hưởng lương hưu theo quy định. Hy vọng bài viết tổng hợp trên đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin mới hữu ích.