Tỉnh Ninh Thuận muốn đẩy nhanh việc giải ngân cho đầu tư công

Tỉnh Ninh Thuận đưa ra mục tiêu sẽ giải ngân 60% kế hoạch cho đến ngày 30/9/2021 và hoàn thành 100% kế hoạch được giao cho đến cuối năm.

Việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hiện tại thì kết quả đến nay qua đánh giá có phần tích cực, từng bước cơ cấu lại. Tuy vậy, quá trình thực hiện và giải ngân vẫn còn tồn động nhiều mặt hạn chế. Trong đó công tác chuẩn bị đầu tư vẫn còn có những vấn đề bất cập, quy trình thủ tục chuyển đổi đất rừng, phát sinh khoảng đền bù và giải phóng mặt bằng đã làm chậm quá trình giải ngân.

Kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận trước đại dịch Covid-19

UBND tỉnh Ninh Thuận ngày 23/8 cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Điều này đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện “mục tiêu kép”; vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi kinh tế. Trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết; vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động.

Dịch covid-19 ở Ninh Thuận
Tỉnh Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn, thách thức trước đại dịch Covid-19

Tình hình giải ngân đầu tư công thời gian vừa qua

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể; nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn còn thấp; đến ngày 15/8/2021 đã giải ngân 736.456 triệu đồng/1.815.339 triệu đồng; đạt 40,6% kế hoạch đã phân bổ chi tiết. Trong đó vốn trong nước đạt 42,7% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 36,1% kế hoạch.

Toàn tỉnh có 12 đơn vị giải ngân đạt trên 60%; có 20 đơn vị giải ngân dưới 50% kế hoạch; đặc biệt có 6 đơn vị đạt dưới 30% kế hoạch. Việc thực hiện các dự án trọng điểm như: Hồ Sông Than, giải ngân toàn dự án đạt 69,6%; dự án Môi trường bền vững Tp. Phan Rang -Tháp Chàm giải ngân đạt 49,6%; dự án đường đôi phía Nam vào Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đạt 86,8%; kênh chuyển nước Tân Giang – Sông Biêu khả năng không kịp hoàn tất thủ tục để đủ điều kiện bố trí vốn khởi công năm 2021.

Nhà máy điện gió Ninh Thuận
Ninh Thuận muốn đẩy nhanh việc giải ngân đầu tư công cho các dự án – Ảnh minh họa

Tỉnh Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2021

Để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các huyện, thành phố, các chủ đầu tư; nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và chế độ báo cáo được UBND tỉnh giao. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ ngày 28 hàng tháng tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; về tình hình, kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để xem xét, chỉ đạo.

“Các sở, ban, ngành và chính quyền các huyện, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo đến ngày 30/9/2021 giải ngân 60% kế hoạch và đến cuối năm giải ngân 100% kế hoạch được giao”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo.