Đất tại dự án chăn nuôi bò chất lượng cao ở Phú Yên hết hiệu lực chuyển đổi

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư đối với Dự án Chăn nuôi bò chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên ở Phú Yên tại quyết định số 902/QĐ-UBND vào ngày 01/7/2021.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã chuyển giao cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Thảo Nguyên tổng 463,37 ha rừng chức năng, trong đó quy hoạch rừng phòng hộ là 211,71 ha và quy hoạch rừng sản xuất là 251,66 ha, được quản lý thực hiện dự án bởi Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện dự án, khi chưa hoàn thành phương án trồng rừng thay thế thì đơn vị phụ trách thực hiện dự án đã phát trắng hàng chục ha rừng, điều này gây ra sự bức xúc trong dư luận ở Phú Yên.

Chấm dứt hiệu lực chuyển đổi đất ở dự án chăn nuôi bò chất lượng cao ở Phú Yên

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa có Quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp để thực hiện dự án: Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên; nay là Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thảo Nguyên.

Lý do: Dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư (tại Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 01/7/2021); do Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư năm 2020.

Chăn nuôi bò
Dự án chăn nuôi bò chất lượng cao – Ảnh minh họa

Rà soát điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng

Về rà soát điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017; về phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Phú Yên.

Theo đó tổng diện tích đất tại tiểu khu 310, 311 được quy hoạch lâm nghiệp là 1.362,72 ha; bao gồm:

  • Quy hoạch rừng phòng hộ là 586,78 ha (Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh 454,54 ha; Ủy ban nhân dân xã và hộ gia đình 132,24 ha);
  • Quy hoạch rừng sản xuất là 775,94 ha (Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh 559,27 ha; Ủy ban nhân dân xã và hộ gia đình 216,67 ha).

Trong đó có 463,37 ha thuộc dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. Bao gồm: Quy hoạch rừng phòng hộ 211,71 ha; và Quy hoạch rừng sản xuất 251,66 ha do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý.

Chặt cây rừng
Hạ cây để nuôi bò gây bức xúc dư luận – Ảnh minh họa

Trách nhiệm còn lại của Công ty Thảo Nguyên

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thảo Nguyên có trách nhiệm nộp bản gốc Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên. Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện thu hồi bản gốc Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; nộp về Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết.

Dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên; tỉnh Phú Yên cấp chủ trương đầu tư từ tháng 10/2016; tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng; kế hoạch triển khai chăn nuôi 90 nghìn con bò. Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên thành lập từ năm 2015, hoạt động chính ở lĩnh vực chăn nuôi trâu, bò.