Những khoản lương nào làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc kể từ năm 2021

BHXH bắt buộc là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Nhà nước. BHXH bắt buộc đảm bảo thay thế hoặc chia sẻ một phần rủi ro nhằm bảo vệ người lao động khi họ mất khả năng làm việc. Người lao động thuộc nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật. Vậy, những đối tượng nào phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2021 gồm những khoản nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?

Khái niệm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia.

Các chế độ của BHXH bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau:

 • Ốm đau.
 • Thai sản.
 • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Hưu trí.
 • Tử tuất.
Bảo hiểm xã hội bắt buộc
Quyền và trách nhiệm của NLĐ khi tham gia BHXH bắt buộc

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Theo quy định của luật BHXH thì những đối tượng phải tham gia đóng BHXH bắt buộc gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ, hoặc theo một công việc nhất định từ đủ 3 tháng đến 12 tháng.
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
 • Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc gồm những khoản nào?

Bạn đọc hỏi: Những khoản tiền lương, thu nhập nào theo quy định là căn cứ đóng BHXH? Tiền thưởng có bị tính vào căn cứ làm thêm giờ không?

Theo thông tư 06/2021 vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định căn cứ về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Cụ thể, khoản 26 Điều 1 Thông tư 06 sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Thông tư 59 về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc như sau:

Từ 1/1/2021, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung gồm:

 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh.
 • Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
 • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
Bảo hiểm xã hội bắt buộc
Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu với từng vùng và từng đối tượng lao động

Ngoài ra, tiền thưởng theo Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 không tính vào tiền lương tháng đóng BHXH. Và khoản này cũng được sửa đổi thành tiền thưởng theo Điều 104 Bộ luật Lao động từ ngày 1/9/2021.

Kết luận

Như vậy, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2021 bổ sung thêm các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận theo hợp đồng. Tiền thưởng của người lao động sẽ không bị tính vào căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Hy vọng rằng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn khi tham gia đóng BHXH bắt buộc. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những chủ đề thú vị khác!