Học sinh thuộc đối tượng đóng BHYT nào?

Bảo vệ sức khỏe là nhu cầu thiết yếu và quan trọng mà mọi người, mọi gia đình đều hết sức quan tâm đến. Hiện nay có rất nhiều loại bảo hiểm giúp người dân giảm bớt gánh nặng kinh tế, trong đó BHYT là loại bảo hiểm được nhà nước khuyến khích mua nhiều nhất. Hiện tại thì BHYT đã được khuyến khích mua theo nhiều loại đối tượng khác nhau, mỗi nhóm sẽ có mức hỗ trợ mức đóng khác nhau. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay về việc học sinh có được tham gia BHYT chung với hộ gia đình hay không trong bài viết bên dưới nhé.

Học sinh có được mua theo diện BHYT theo hộ gia đình không?

Câu hỏi người dân về quy định đăng ký mua BHYT hộ gia đình

Ông Phạm Văn Hiệu (Yên Hoà, quận Cầu Giấy) có đưa ra câu hỏi. Gia đình tôi dự định đăng ký cho con tôi tham gia BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên qua tham khảo thì không được. Vậy, cơ quan BHXH cho tôi biết tại sao học sinh lại không được mua BHYT theo hộ gia đình?

Quy định về trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT

Học sinh
Học sinh thuộc đối tượng đóng BHYT nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của ông Phạm Văn Hiệu, BHXH TP.Hà Nội trả lời như sau: Căn cứ theo quy định tại Chương I Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, đối tượng tham gia BHXH được chia thành 6 nhóm đối tượng. 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT gồm:

  • Đối tượng số 1: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.
  • Đối tượng 2: Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.
  • Đối tượng số 3: Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.
  • Đối tượng số 4: Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.
  • Đối tượng số 5: Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.
  • Đối tượng số 6: Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Tại nhóm đối tượng số 4: Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bao gồm:

  • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
  • Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.
  • Học sinh, sinh viên.
  • Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Học sinh thuộc đối tượng tham gia BHYT xếp thứ 4

Đối tượng tham gia BHYT
Học sinh thuộc đối tượng tham gia BHYT thứ 4

Như vậy, học sinh, sinh viên là đối tượng thuộc nhóm. Được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng tại Điều 4 Nghị định này. Và những người tham gia BHYT theo quy định tại Điều 5 Nghị định này thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT. “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên. Mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật BHYT”.

Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng tham gia BHYT có thứ tự sắp xếp thứ 4. Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình có thứ tự sắp xếp thứ 5 từ trên xuống. Nên để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT. Người tham gia BHYT. Nếu là học sinh sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác (thẻ ưu tiên). Thì bắt buộc đăng ký tham gia BHYT. Thuộc nhóm đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định. Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.