Dự án Đê bao sông Măng Thít tỉnh Vĩnh Long tăng vốn đầu tư thêm hơn 262 tỷ đồng

Trong giai đoạn 2, với việc điều chỉnh quy mô đầu tư ở nhiều hạng mục trong dự án Đê bao sông Măng Thít ở tỉnh Vĩnh Long đã nâng mức đầu tư lên thêm hơn 262 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trước đó vào năm 2020, công trình Đê bao sông Măng Thít ở tỉnh Vĩnh Long sẽ trải dài qua 4 huyện: huyện Măng Thít, huyện Vũng Liêm, huyện Tam Bình và huyện Trà Ôn. Dự án với mục đích dự kiến là sẽ nâng cấp tuyến đê bao trải dài từ quốc lộ 53 cho đến thị trấn Trà Ôn, đồng thời kết hợp với làm đường giao thông có chiều dài khoảng 24km. Công trình này có chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đảm nhận.

Công trình Đê bao sông Măng Thít tỉnh Vĩnh Long

Cầu Măng Thít
Cầu Măng Thít tỉnh Vĩnh Long

Dự án Đê bao sông Măng Thít có 4 tuyến chính gồm:

  • Tuyến đê bao từ bờ kè Tân An Luông đến Đường huyện 74 với chiều dài 9,5km;
  • Tuyến thứ hai là từ sông Trà Ngoa đến quốc lộ 54 dự kiến chiều dài 13,5km;
  • Tuyến từ thị trấn Tam Bình đến sông Patydo chiều dài hơn 2.000m;
  • Tuyến từ cống Mương Cũi đến cầu Trà Ôn với chiều dài 200m.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Theo quyết định trên, dự án được điều chỉnh về nội dung và quy mô đầu tư; phương án thiết kế cơ sở; tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự án.

Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư dự án

Về nội dung và quy mô đầu tư, dự án nâng cấp tuyến đê bao dọc 02 bên bờ sông Măng Thít với tổng chiều dài 47,253 km, chiều rộng mặt bờ B= 5,0m÷6,5m, mặt đường rộng từ 3,5÷4,5m đối với mặt đan bê tông cốt thép và 5,2 m đối với mặt đường láng nhựa. Cùng với đó là xây 18 cống hở và đầu tư xây mới 22 cống ngầm; xây kè chống sạt lở bờ sông có chiều 3.149,7 m.

Huyện Măng Thít tỉnh Vĩnh Long
Huyện Măng Thít

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.458,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 1.105 tỷ và nguồn vốn ngân sách địa phương. Trong đó, chi phí xây dựng trên 965 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 290 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 61 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. So với quyết định phê duyệt dự án đầu tư trước đây, tổng mức đầu tư tăng trên 262 tỷ đồng (tổng mức đầu tư được phê duyệt trước đây là trên 1.196 tỷ đồng).

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) được xây dựng tại các huyện: Mang Thít; Tam Bình; Vũng Liêm; và Trà Ôn.

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình nhằm kết hợp đồng bộ với các công trình hiện có, góp phần chủ động ngăn lũ; triều cường; kiểm soát mặn; tiêu thoát nước; bảo vệ sản xuất vùng dự án. Góp phần giảm tổn thất do tác động của biến đổi khí hậu.

Đồng thời, góp phần phát triển giao thông; bảo vệ môi trường sinh thái; phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển sản xuất nông nghiệp. Góp phần hoàn thành tiêu chí quốc gia về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.