Chứng khoán VIX trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông

Mới đây, Chứng khoán VIX đã phát hành 19 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 15% cho các cổ đông. Đồng thời, công ty cũng phát hành cổ phiếu với mục tiêu huy động hơn 1.277 tỷ đồng từ nhà đầu tư nếu giao dịch thuận lợi. Cổ phiếu được phát hành cho cả những nhà đầu tư không là cổ đông của doanh nghiệp. Nhưng được ưu tiên cho các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng cổ phần hơn. Đây là tin tức được nhiều nhà đầu tư quan tâm vì chứng khoán VIX có đà phát triển khá tốt trên sàn. Những cổ phiếu phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng trong một năm theo quy định. Sau một năm có thể thoải mái chuyển nhượng để thu hồi vốn chủ sở hữu.

Chứng khoán VIX phát hành cổ phiếu cho cổ đông

Trong số hơn 146 triệu cổ phiếu nói trên, hơn 127 triệu cổ phiếu được VIX phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khá nhiều mức thị giá 28.000 đồng hiện tại. Ngày 8/9, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận về 15 cổ phiếu mới.

Phát hành cổ phiếu
Phát hành 127 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Với gần 128 triệu cổ phần đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ phát hành trên 19 triệu cổ phiếu để thực hiện trả cổ tức 2020. Đồng thời, ngày 8/9 cũng là ngày chốt danh sách cổ đông. Để phát hành hơn 127 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khá nhiều mức thị giá 28.000 đồng hiện tại.

Cổ phiếu còn lại được chào bán cho nhà đầu tư

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (kể cả cổ đông của doanh nghiệp có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.

Bán cổ phiếu cho nhà đầu tư
Cổ phiếu còn lại được chào bán theo quy định

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 20/9 đến ngày 5/10/2021 và quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Bên cạnh đó, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 20/9 đến ngày 11/10/2021. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.468 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ của VIX sẽ tăng từ 1.277 tỷ đồng lên gần 2.746 tỷ đồng.

Tổng vốn huy động ước đạt 1.277 tỷ đồng

Sau khi thương vụ hoàn tất và đạt kỳ vọng, số tiền thu VIX huy động được là 1.277 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp sẽ dùng 639 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư tự doanh. Gần 511 tỷ đồng được sử dụng cho vay ký quỹ. Và gần 128 tỷ đồng sẽ bổ sung cho bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, VIX ghi nhận doanh thu đạt 867 tỷ đồng. Gấp 3,3 lần cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 426 tỷ đồng, gấp 9,2 lần cùng kỳ. Công ty cho biết, nguyên nhân do lãi từ các tài sản tài chính FVTPL của kỳ báo cáo tăng 206,8% so với kỳ trước, tương ứng tăng 466,3 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động môi giới của kỳ tăng 353,3%, tương ứng tăng 113 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành và tư vấn tài chính tăng 918%, tương ứng 25,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/8, cổ phiếu VIX giảm 1.300 đồng xuống mức 26.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 4,2 triệu đơn vị.