Cần Thơ đầu tư 30 tỷ đồng cho dự án Sàn giao dịch công nghệ

Dự án Sàn giao dịch công nghệ được xây dựng tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền thuộc thành phố Cần Thơ. Dự án có mức đầu tư dự kiến là gần 30 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 22/8/2021 thì Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án Sàn giao dịch công nghệ.

Dự án Sàn giao dịch công nghệ tại thành phố Cần Thơ sẽ tạo ra không gian làm việc chung cũng như là nơi tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo; là nơi tổ chức trưng bày sản phẩm công nghệ mới, các thiết bị công nghệ đồng bộ; là nơi tập trung chuyển giao công nghệ mới và tạo lập sàn công nghệ.

Mục tiêu của dự án Sàn giao dịch công nghệ ở Cần Thơ

Năng lượng xanh
Dự án sẽ hình thành các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học trong năng lượng xanh, năng lượng sạch – Ảnh minh họa

Mục tiêu đầu tư dự án là:

  • Nhằm tăng cường xúc tiến, chuyển giao công nghệ; giới thiệu chào bán, kết nối cung cầu và chuyển giao công nghệ thiết bị.
  • Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ; phục vụ nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp; thông qua hỗ trợ giao dịch công nghệ tại thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
  • Góp phần đẩy mạnh việc thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
  • Tạo không gian làm việc chung và là nơi tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Cần Thơ.
  • Tạo lập liên kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
  • Hình thành các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào thực tiễn phù hợp với nhu cầu, xu hướng phát triển: năng lượng xanh, năng lượng sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Sàn giao dịch công nghệ cũng là nơi tổ chức trưng bày sản phẩm công nghệ mới; quy trình thiết bị công nghệ đồng bộ; chuyển giao công nghệ và tạo lập sàn công nghệ; ươm tạo và hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ; sản xuất các sản phẩm mới, có giá trị gia tăng cao; góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh; nhằm phát triển bền vững thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Quy mô đầu tư dự án

Hỗ trợ khởi nghiệp ở Sàn giao dịch công nghệ
Dự án sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo – Ảnh minh họa

Dự án được xây dựng tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Quy mô đầu tư gồm:

  • Xây dựng khối nhà sàn giao dịch công nghệ quy mô 01 trệt, 01 lửng.
  • Các hạng mục phụ trợ: khu vực triển lãm ngoài trời; cây xanh; hạ tầng kỹ thuật; phòng cháy chữa cháy và đường giao thông đấu nối vào công trình… Và trang thiết bị phục vụ.

Đây là dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dự án (dự kiến) 29.976.586.334 đồng; từ nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Thời gian thực hiện dự án năm 2021-2024. Trong đó năm 2021 là giai đoạn thực hiện chuẩn bị đầu tư.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. Có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu; và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.